uw belang telt

Terug naar overzicht

Geschillen in een familiale context - bemiddeling, burenruzies


Burenkwesties

Burengeschillen zijn vaak heel intens en monden uit in jarenlange procedureslagen. Vermijd terecht te komen in een vicieuze cirkel. Als je dan toch in een conflictspiraal zit, probeer er dan uit te geraken door de essentiele knopen te ontwarren. Soms gaat het over iets heel anders dan waarover geprocedeerd wordt. Is dat het geval, dan ligt de oplossing vaak elders. Wij procederen niet enkel om te procederen, maar enkel als het nodig is om het onderliggend geschil op te lossen.


Optreden als advocaat of als bemiddelaar

Mr. Arvid De Smet is zowel advocaat als bemiddelaar. Een advocaat heeft als taak de belangen van zijn client(e) zo goed mogelijk te verzekeren.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.Stel uw vraag over  bovenstaande onderwerpen: