wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Mr. Arvid De Smet baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit onder het ondernemingsnummer 0812.578.995.
De zetel van het kantoor is gelegen te Belgie, 9960 Assenede, Hollekenstraat 4.
U kan Mr. De Smet telefonisch bereiken op het nummer +32 9 3 44 45 46
Per email bereikt U hem op het adres : adesmet@ius.eu

Mr. Arvid De Smet  is ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Gent, Opgeeistenlaan 401/P te 9000 Gent, Belgie.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Arvid De Smet is verzekerd via Amlin Europe, OVB nr. 4914024. De dekkingsgrens bedraagt 2.500.000€ per schadegeval. Elke tussenkomst van Mr. Arvid De Smet gebeurt onder contractuele beperking van de dekkingsgrenzen en tussenkomst in  beroepsaansprakelijkheid tot het verzekerde bedrag.

Mr. Arvid De Smet oefent het beroep uit onder de deontologische regels zoals opgelegd door de Balie Gent, en de Orde van Vlaamse Balies, als rechtsopvolger van de nationale Orde van Advocaten. Klik op de link om de coordinaten en de diverse regels in voege erop na te lezenop de desbetreffende website.

Mr. Rebecca Coene baat haar kantoor in persoonlijke naam uit onder het ondernemingsnummer 0679.579.921.
De zetel van het kantoor is gelegen te Belgie, 9960 Assenede, Hollekenstraat 4.
U kan Mr. Coene telefonisch bereiken op het nummer +32 9 3 44 45 46
Per email bereikt U haar op het adres : rcoene@ius.eu

Mr. Rebeca Coene  is ingeschreven op de lijst van stagiairs van de Orde van Advocaten te Gent, Opgeeistenlaan 401/P te 9000 Gent, Belgie.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Coene is verzekerd via Amlin Europe. De dekkingsgrens bedraagt 2.500.000€ per schadegeval. Elke tussenkomst van Mr. Coene gebeurt onder contractuele beperking van de dekkingsgrenzen en tussenkomst in  beroepsaansprakelijkheid tot het verzekerde bedrag.

Mr. Rebecca Coene oefent het beroep uit onder de deontologische regels zoals opgelegd door de Balie Gent, en de Orde van Vlaamse Balies, als rechtsopvolger van de nationale Orde van Advocaten. Klik op de link om de coordinaten en de diverse regels in voege erop na te lezen op de desbetreffende website.