Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid - beroepsgeheim

Let op: alle persoonlijke informatie die U op deze website achterlaat, valt onder het beroepsgeheim van advocaten, en wordt door ons niet gebruikt voor enig ander (commercieel) doel. 

Deze informatie wordt niet opgeslagen in een database, en niet meegedeeld aan derden.

Het beroepsgeheim voor advocaten strekt zich uit tot alle communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat, ongeacht de vorm van de communicatie. Alle geheimen die een cliënt toevertrouwt aan zijn advocaat vallen hieronder. Er bestaat slechts één uitzondering op dit absoluut principe, en dat is wanneer een advocaat zelf zou meewerken aan de totstandkoming van een misdrijf.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of onderschepping van informatie die zou gebeuren vooraleer deze ons heeft bereikt. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor virussen.

Onze aansprakelijkheid is contractueel van aard en in alle gevallen beperkt tot de dekking van onze verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.