contact

Vragenformulier

Het advocatenkantoor ontvangt enkel cliënten na voorafgaande afspraak. Onderstaande contactgegevens zijn enkel bestemd de professionele dienstverlening als advocaat of bemiddelaar.

Deze contactgegevens mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.  Het is verboden om deze gegevens op te nemen in om het even welke database zonder voorafgaandelijke toelating.

Elk contact om commerciële redenen via deze contactgegevens zal in strijd zijn met de privacy-wetgeving (spamming/spoofing/…), en mogelijks aanleiding geven tot vervolging.

Op dit formulier kunt U in het kort een vraag stellen, een afspraak aanvragen of een probleem formuleren. Na ontvangst van uw vraag of probleem zullen wij U zo snel als mogelijk een antwoord bezorgen, of U om nadere (meer gedetailleerde) gegevens vragen.