uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Bouwkwesties en -geschillen

Problemen met of tussen (onder-)aannemers

Wat te doen in geval van problemen bij de bouw van een woning, appartement, commercieel pand ? Discussies met onder- of nevenaannemers ? Wat als iedereen de zwarte piet doorschuift ? Hoe uit de impasse geraken ?

Problemen met architecten

Geschillen tussen aannemers en architect, tussen bouwheer en architect, tussen architecten onderling. Laat het niet aanslepen. Neem tijdig contact op !

Opleveringen en expertises

De laatste loodjes wegen dikwijls het zwaarst bij een bouwproject. Stel het niet uit. Neem tijdig een advocaat/bemiddelaar die de afwikkeling van het bouwproject in goede banen kan leiden. Bijna alle problemen zijn op te lossen.

 

Bemiddeling in bouwgeschillen

Bij bouwbetwistingen  kan je ook een beroep doen op een bemiddelaar. Dan wordt het geschil vaak sneller, goedkoper, discreter en in der minne afgehandeld. Mr. Arvid De Smet is zowel advocaat als bemiddelaar. Een advocaat heeft als taak de belangen van zijn client( e) zo goed mogelijk te verzekeren.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.