uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Conflicten met de overheid

Belastinggeschillen

De fiscus heeft zeker niet altijd gelijk. Vaak worden er (procedure-)fouten gemaakt, of verkeerde berekeningen. Wat als de fiscus je onterecht aanslaat ? Wat mag de controleur wel/niet bij een belastings- of BTW-controle ? Neem tijdig een goede advocaat.

Vergunningen (bouwvergunningen, milieuvergunningen, omgevingsvergunningen, uitbatingsvergunningen, verkavelingsdossiers, …)

Vaak is een vergunningsdossier plaatselijk en/of politiek geladen. Door de tussenkomst van een goede advocaat kan gevoelig dossier worden ontmijnd en gedepolitiseerd. Wij kunnen administratief beroep instellen bij Gemeente, Provincie, Gewest, Federaal Ministerie, Raad van State, Raad voor Vergunningenbetwistingen, ...

Retributies en taksen allerhande

Leegstandsheffingen ? Gemeente- of Provincietaksen ? Parkeerboetes ? GAS-boetes ? Betrapt op zwartrijden ? Andere onterechte belastingen, heffingen of retributies ? Bezwaarschrift opmaken ? Laat je bijstaan door een ervaren advocaat.

Sociale inspectie

Ons kantoor heeft reeds dikwijls moeten vaststellen dat sociale controleurs veel te aggressief zijn, en zich bevoegdheden aanmeten die ze niet hebben. Wij roepen ze tot de orde. Laat je niet kennen. De bijstand van een advocaat bij een controle zorgt ervoor dat je rechten worden gevrijwaard. Sociale inspectie ? Contacteer ons.

Belasting- en BTW-controles

Wat mag de controleur wel/niet bij een belastings- of BTW-controle ? Welke posten worden onder de loep genomen ? Wat zeg je best wel en wat beter niet ? Neem tijdig een goede advocaat.