uw belang telt

Terug naar overzicht

Geschillen in een familiale context - geldkwesties, erfenissen, verdelingen, familiebedrijf

 


Vereffening en verdeling van huwelijksvermogens

Bij een echtscheiding is niet alleen de relatiebreuk zelf lastig, maar zijn er ook gevolgen op vlak van bezittingen, gelden, huis, verzekeringen, pensioenen, rekeningen, beleggingen, erfenissen, vergoedingen, terugnemingen, verrekeningen, schenkingen, ... Het is belangrijk dat U daarin beslissingen neemt waarvan U later geen spijt zou hebben. Een geinformeerde en doordachte afhandeling is heel essentieel.  Wij helpen U hierbij .


Erfenissen en successieproblemen

Gaat het over de verdeling van gelden, huizen, of regeling van familiale vennootschappen ? Betreft het de waardering van een erfdeel ? De omzetting of afkoop van een vruchtgebruik ? Aanwasbedingen ? Voorafnames of ongelijke verdelingen ? Wat met een overlevingsbeding  (langstlevend al)? Terugnames van schenkingen ? Kan U iemand onterven ? Wat kan/mag er in een testament staan ? Hoe weet U of er een testament is ? Wat met inkorting ? Inbreng ? Wij adviseren bij successieplanning, en helpen U om problemen bij erfenissen ofwel op voorhand, ofwel naderhand op te lossen.


Familiebedrijven

Een familiebedrijf wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek, waarbij de gezins- en familiale belangen verstrengeld zijn met de economische activiteiten. De besluitvorming, het aandeelhouderschap, het bestuur, de verdeling van het familiepatrimonium en de continuiteit van het bedrijf zijn belangrijke aspecten. Maar wat dan met de gelijkheid tussen de kinderen ? Soms ontstaan zakelijke geschillen die een impact hebben op de relaties in de familie. Soms ontstaan relationele problemen die de werking of het voortbestaan van de zaak in het gedrang brengen. Wij kunnen hierin bijstaan en helpen.Stel uw vraag over  bovenstaande onderwerpen:
 

Formulier geschillen-familiale-context niet gevonden