uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Merken/octrooien/patenten

Bijstand bij de bescherming van merken, uitvindingen, patenten, octrooien

Conflicten inzake merkbescherming, handelsbenamingen. Gebruikt iemand uw merk, model, uitvinding, logo, patent of octrooi ? Wij komen tussen, manen aan en procederen zo nodig. Wordt U aangesproken door een firma ? Wij gaan de graad van bescherming na en adviseren U hoe te reageren .  Contacteer ons.

Schendingen van intellectuele rechten

Plagiaat van boeken, computerprogramma's, gebruik van portret- of beeldmateriaal, recht van antwoord in de media, schendingen van patenten, merken, octrooien,… Wij helpen U. Contacteer ons.

 

Licentie-overeenkomsten

Auteurscontracten, Licentie-overeenkomsten opstellen, redigeren, nakijken, reviseren, controleren, uitvoeren.

Schadevergoedingen wegens inbreuken op auteursrechtelijk beschermde werken

U heeft naast een recht op staking met eventuele dwangsom, vaak recht op schadevergoeding. Welke, hoeveel ? Vraag het ons.

Afdragen van winsten uit inbreuken

Bij inbreuken op uw intellectuele, merk- en -auteursrechten kan er vaak ook een vordering tot afdragen van de winst uit de inbreuk worden ingesteld. Wij helpen U.