uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Personeelsgeschillen – human resources

Redactie en revisie van arbeidscontracten of samenwerkingscontracten van hogere kaderleden en bestuurders

De job van je leven gevonden? Ga dan niet over één nacht ijs bij het tekenen van je arbeidscontract. Laat een ervaren advocaat de loononderhandelingen en contractvoorwaarden mee adviseren, redigeren, reviseren, (her)schrijven, begeleiden. Goede contractuele afspraken sluiten latere discussies uit.

Ontslag- en opzegvergoedingen

Laat ons je bijstaan bij de berekening van je ontslag- of opzegvergoeding. Maak dat je niet met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Contacteer ons tijdig !

Bestuurdersaansprakelijkheden

Als een vennootschap failliet gaat binnen drie jaar na oprichting of einde van je bestuurdersmandaat, kan je als oprichter of bestuurder nog persoonlijk worden aangesproken. Laat je zeker bijstaan door een advocaat als dat het geval is. Wacht niet tot de dagvaarding in de bus valt. Kom bij ons wanneer je nattigheid voelt. Wacht niet tot het te laat is.

Optreden als bemiddelaar

Personeelsgeschillen zijn dikwijls heel emotioneel geladen. Wil je dit echt voor de rechtbank behandelen ? Wij kunnen optreden als neutraal bemiddelaar.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.