uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Pleiten voor

Vredegerechten

De Vrederechter staat dichtst bij de burger. Hij behandelt alle huurgeschillen, en heel wat dossiers met een beperkte inzet. Wij pleiten wekelijks voor vele vredegerechten.

Familierechtbanken

De Familierechtbanken behandelen nagenoeg alle geschillen in de familiale sfeer (echtscheidingen, verblijfs- en omgangsregelingen, alimentatie en onderhoudsdiscussies, erfenissen, adopties, erkenningen, afstammingsvorderingen, echtelijke moeilijkheden, moeilijkheden tussen niet gehuwde partners ...) Dit is onze core business. Wij zijn hierin gespecialiseerd en pleiten voor alle rechtbanken van het land.