uw belang telt

Terug naar overzicht

Geschillen in een familiale context: onze corebusiness
relatie - en huwelijksproblemen

 

Relatieproblemen

Bent U samenwonend ? Denkt U erover om uit elkaar te gaan ? Wij informeren U . We bespreken samen met U de verschillende opties en zoeken naar de beste oplossing.


Echtscheiding

Denkt U erover om te scheiden ? Wij informeren U. Hebt U al besloten of heeft uw partner al besloten ? Er zijn in bijna elke situatie verschillende oplossingen mogelijk. Wij helpen U om de beste oplossing te kiezen. Wij adviseren, onderhandelen, bemiddelen, of procederen in functie van een optimale uitkomst.


Complexe echtscheidingsdossiers

Soms ontstaat een complexe situatie  door vermenging van privé-bezit, met  vennootschappen,  onroerende goederen, al dan niet in onverdeeldheid, vermenging van eigen en gemeenschapsgelden, wederbeleggingen, schenkingen, erfenissen, vergoedingen en terugnemingen, korte tijdspanne tussen overlijden en echtscheiding, overlijden tijdens de procedure, buitenechtelijke kinderen, eigendommen in meerdere landen en rechtsstelsels, toepassingen van vreemd recht, internationale dossiers met verschillende talen, nationaliteiten ...  Lijkt het onontwarbaar ? Moeilijk ? Dat motiveert ons extra !


Partnergeweld

Wat te doen bij partnergeweld ? Slagen? Drankmisbruik ? Drugs ? Psychische vernederingen ? Kan ik weggaan ? Kan ik de partner het huis uitkrijgen ? Wie kan mij beschermen ? Heb ik recht op schadevergoeding ? Wat bij stalking ? Wij informeren  en helpen.

Stel uw vraag over  bovenstaande onderwerpen: